SEO neznamená pouze optimalizaci pro vyhledávače, ale také optimalizaci pro návštěvníky vašeho webu. Úkolem je najít cestu pro splnění cílů vaší internetové prezentace.

Bylo by chybou považovat SEO pouze za optimalizaci pro vyhledavače. Cílem celého SEO je plnění cílů webu. Nejčastěji jde o více objednávek, více vyplněných formulářů nebo snadné nalezení požadovaných informací u vás na webu. Pozice ve vyhledavačích jsou pouze jedním z prostředků, jak cílů webu dosáhnout.
Přiveďte uživatele, které bude zajímat obsah vašeho webu

Prvním ze způsobů, jak přivést na váš web uživatele je zviditelnění webu ve vyhledavačích. Tedy zlepšení pozic ve vyhledavačích na hledaná klíčová slova. Základem je analýza klíčových slov, podle které se navrhne struktura webu a tvoří se obsah. Výhodou této metody jsou dlouhodobé výsledky. Při zlepšování pozic ve vyhledavačích je však potřeba se vyhnout metodám, za které hrozí penalizace vyhledavačem.

Další metodou získání návštěvnosti je PPC reklama. Ta se zobrazuje formou textových inzerátů, bannerů nebo kontextové reklamy. Zde jde především o správný výběr klíčových slov, výběr vhodného typu inzerátu a jeho nastavení. Vhodnou optimalizací PPC kampaní je možné ušetřit až tisíce měsíčně.

Hodnotu webu ve vyhledavačích jde zvýšit budováním zpětných odkazů, tzv. linkbuildingem. I tento proces má však svá pravidla a často je možné jej výrazně zefektivnit. Hrozí zde opět penalizace vyhledavačem, pokud by byly použity nepovolené metody.

Internetové obchody prodávající koncovým zákazníkům by měly využívat zbožové vyhledavače. Návštěvníci z těchto webů provádějí konverze výrazně častěji než návštěvníci z přirozeného vyhledáváni.

Stávající zákazníky můžete oslovit pomocí e-mail marketingu.

Pro některé weby je vhodné pracovat se sociálními sítěmi.

Dále můžete získat návštěvníky např. tiskovou inzercí nebo jinou offline reklamou.
Zaujměte vaše návštěvníky

Podle výzkumů si člověk udělá první dojem z webu během desítek až stovek milisekund. Během této chvíle není schopen rozlišit detaily, ale vnímá jen rozložení prvků na stránce.

Oproti tomu na dlouhodobém vnímání webu už má svůj podíl grafické zpracování webu, přehledně naformátované texty atd.
Nabídněte návštěvníkům informace/sortiment

Tento bod je důvod, proč na váš web budou chodit návštěvníci – obsah webu. Budou je zajímat kontaktní údaje, sortiment, návody, novinky atd. To vše musí být lehce nalezitelné, tedy je potřeba vhodná struktura obsahu a jednoduché ovládání webu.

Aby byl obsah zajímavý, musí být unikátní a musí mít pro návštěvníka nějakou hodnotu, kvůli které web navštíví a třeba se později i vrátí. Překopírování produktových informací ze stránek výrobce je pouze duplicitní obsah a nejde na nich postavit web.
Umožněte zákazníkům jednoduše splnit cíl webu

Pokud zákazník přišel na náš web, něco ho zaujalo a vybral si v našem obsahu, pak chceme, aby splnil některý z cílů webu (pokud jím není už samotné přečtení textu). Cílem je pak registrace, nákup, stažení souboru nebo třeba odeslání formuláře. Aby tuto akci návštěvník provedl, musí být pro něj přehledná.

Ladění fungování webu může odhalit drobnosti, které však mohou o desítky procent vylepšit plnění cílů. Argumentem pro analyzování webu by mohl být příklad A/B testování internetového obchodu, kde se pouhým odstraněním tlačítek sociálních sítí v detailu produktu zvýšil konverzní poměr téměř o 12% (více zde).


Proč si vybrat ES Solutions?

  • Máme výsledky
  • Najdeme s vámi nejvhodnější řešení
  • Budou se o vás starat odborně vyškolení pracovníci s praktickými zkušenostmi
  • Nabízíme vám také školení