Mějte obsah webu plně pod kontrolou. Redakční systém (CMS) vám umožní spravovat obsah webu bez znalosti programování. Aktuálně nabízíme dva redakční systémy, které jsou používány od malých webů, až po velké portály.

Při tvorbě našich redakčních systémů jsme kladli důraz na snadné ovládání a možnost obecného použití, aby nebyla správa nejrůznějších webů nijak omezena.


Výhody našich redakčních systémů

 • K dispozici 2 různé redakční systémy
 • Nejsou omezeny množstvím stránek, které je možné spravovat
 • Snadné ovládání
 • Úspora za úpravy prováděné na webu
 • Možnost okamžitých změn obsahu nebo přidávání nových textů
 • Nevyžadují znalost HTML
 • Podpora SEO (hezké url, meta description, )
 • Umožňuje provoz neomezeného počtu jazykových mutací
 • Vkládání obrázků a bannerů
 • Tvorba anket
 • Správa diskuzí
 • Vkládání videí, flash animací, atd.
 • Správa souborů ke stažení s možností jejich hromadného nahrávání na web
 • Správa uživatelů (s možností úprav oprávnění)
 • Poskytujeme zaškolení a návod na obsluhu
 • Podpora a aktualizace