Na základě požadavků klienta zpracujeme data a převedeme je do formátu v jakém je klient potřebuje.
Data převedeme ze souborů, databází či z papírových podkladů. Data lze dále zpracovat, filtrovat či porovnávat.

Potřebujete například prohledat excelový dokument a vyhledat v něm všechny emaily?

Hledáte možnost zpracovat Vaše data z databáze?

Napište nám