Počítačová bezpečnost

je obor informatiky, který se zabývá zabezpečením informací v počítačích (odhalení a zmenšení rizik spojených s používáním počítače).

 

 • Počítačová bezpečnost zahrnuje tyto úkoly:
  • zabezpečení ochrany před neoprávněným manipulováním se zařízeními počítačového systému
  • ochranu před neoprávněnou manipulací s daty
  • ochranu informací před krádeží (nelegální tvorba kopií dat) nebo poškozením
  • bezpečnou komunikaci a přenos dat (kryptografie)
  • bezpečné uložení dat
  • celistvost a nepodvrhnutelnost dat